Arista Bee Research Belgium asbl

De resistentieteelt is in België in 2013 van start gegaan, op hetzelfde moment als in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Dankzij de kennis en het werk van een handvol imkers waren er eind 2017 al een twintigtal vrijwillige telers betrokken bij de selectie van resistente bijen in België.

Om op deze groei in te spelen is in 2018 een Belgische non-profit organisatie opgericht met dezelfde doelstellingen als de moederstichting in Nederland. Dankzij subsidies van het Waals Gewest werd een projectcoördinator aangeworven om deze belangrijke ontwikkeling in goede banen te leiden. De selectie van bijen die resistent zijn tegen varroa, evolueert van jaar tot jaar en er worden steeds meer bemoedigende resultaten geboekt. Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. In 2020 had de Belgische tak van de vereniging meer dan 300 imkers bereid gevonden het project te steunen.

Aan het begin van de zomer van 2021 werd een tweede projectcoördinator aangeworven dankzij het Waalse bijenteeltprogramma dat door de Europese Unie en het Waals Gewest wordt gecofinancierd. Dat maakt het mogelijk de follow-up en de opleiding van de imkers die aan het project deelnemen te verbeteren. Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de leden van de organisatie, maar vooral ook van de Waalse imkersverenigingen en -federaties.

In 2021 is de raad van bestuur van onze vereniging samengesteld uit Danny Goovaerts als voorzitter, Nicolas Lepers als penningmeester en Pierre-Antoine Couvreur als secretaris. Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de Belgische bijenteeltsector: Maud Boulez, Ateshé Firouz, François Bryon, Ghislain De Roeck, Ludovic Detaille, Achiel Dhooge, André Jusseret, Robert Leroy en Claude Rener.

De selectiewerkzaamheden worden georganiseerd in plaatselijke groepen met voor elke groep een coördinator die verantwoordelijk is voor de interne organisatie van de groep. Er zijn groepen van Kortrijk tot Luik, en van Aarlen tot Antwerpen, dus er is vast ook een groep bij u in de buurt! Sommige groepen bestaan al heel lang, zoals “Team Liège” of de groep Ransart voor Charleroi en omgeving. Deze groepen zijn georganiseerd rond de selectie van resistentie binnen de zuivere rassen die op het grondgebied aanwezig zijn, d.w.z. de buckfastbij, de zwarte bij en de carnicabij.

De meeste selectiestappen worden binnen de werkgroepen zelf gezet. Het telen van darren en koninginnen, de kunstmatige inseminatie tot het verzamelen van varroamijten om de volken van deze koninginnen te besmetten en finaal het tellen van varroa’s in het broed worden in elke plaatselijke groep uitgevoerd. Voor sommige stappen, zoals kunstmatige inseminatie of het tellen van de varroamijten in het broed, is alsnog assistentie nodig, hoewel het uiteindelijke doel is de teeltgroepen zo autonoom mogelijk te maken en tegelijk te zorgen voor coördinatie en wereldwijde verspreiding van de genetica.

Dit selectieprogramma staat open voor elke gemotiveerde imker die bereid is bij te leren. Elk jaar worden nieuwe deelnemers opgeleid en gecoacht om de duurzaamheid en het goede verloop van het project te garanderen.

Dit project wordt gesteund door het Vlaams en Waals Gewest en de Europese Unie via cofinanciering van de regionale programma’s voor de bijenteelt.

Indien u wenst deel te nemen aan het project in België of indien u meer informatie wenst, gelieve contact met ons op te nemen via e-mail: sacha.dhoop@aristabeeresearch.org of julien.duwez@aristabeeresearch.org.

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt 30€, te betalen op de onderstaande bankrekening van de vzw vóór 31 januari van het jaar. Giften zijn welkom, ook als ze nog niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Gelieve uw volledige naam en adres te vermelden in de communicatie van de overschrijving, alsook een e-mail te sturen naar de projectcoördinatoren om uw gegevens te vervolledigen.

Arista Bee Research Belgium asbl
40 Rue de Bois Seigneur Isaac
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
België

Houd er rekening mee dat onze bankrekening in juni 2023 is veranderd! De enige die we vanaf nu kunnen gebruiken is de volgende:

IBAN : BE22 0689 4702 2747
BIC : GKCCBEBB