We hopen dat u donateur wilt worden van de Stichting Arista Bee Research.

Een donateur zal regelmatig updates ontvangen over de ontwikkelingen van de Stichting en over relevant nieuws uit de buitenwereld.

Donateurs worden gevraagd om de Stichting financieel te ondersteunen met een gift, idealiter maandelijks of jaarlijks, welke op elk moment weer kan worden beëindigd. Een periodieke gift, hoe klein ook, maakt het voor ons mogelijk om op de langere termijn, duurzame projecten uit te voeren.

Dank u bij voorbaat voor uw steun!

    Stichting Arista Bee Research
    Dr Moonsweg 5
    5437 BG Beers NB
    Nederland

    IBAN: NL75 RABO 0141 5842 70 – BIC: RABONL2U