ANBI en Belastingaftrek

anbi_logo zwk

De Stichting Arista Bee Research heeft de officiële ‘ANBI’ status gekregen. Dit houdt in dat de Stichting door de belastingdienst wordt gezien als een Algemeen Nut Beogende Instelling (=ANBI). Giften aan een ANBI stichting kunnen fiscaal aftrekbaar zijn als u woonachtig bent in de EU.

Voor de Nederlands sprekende landen zijn de mogelijkheden voor belastingaftrek betreffende de inkomstenbelasting op deze pagina terug te vinden.

België Nederland

België

Giften aan goede doelen kunnen aftrekbaar zijn. De volgende zaken zijn van toepassing:

–      De gift moet minstens 40 euro bedragen (per jaar).

–      De vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt (Stichting Arista Bee Research zal na beëindiging van het kalenderjaar per e-mail een kwijtschrift opsturen aan de donateur).

–      Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan: ofwel 10% van het totale netto-inkomen, ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013).

–      Teruggave: De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

–      Buitenlandse instelling (in dit geval Nederlandse): Een ANBI instelling is op een vergelijkbare wijze erkend als in België en kan in principe worden geaccepteerd voor belastingaftrek van uw gift. De individuele belastinginspecteur beslist hierover en kan om extra informatie vragen bij uw aangifte aangezien de buitenlandse stichting niet in de systemen van de Belgische Belastingdienst voorkomt. Wij zullen uiteraard deze gevraagde informatie verstrekken.

– Link: Federale overheid Financien – welke giften.

– Link: Federale overheid Financien – welke verenigingen.

Nederland

Voor giften aan goede doelen met de ANBI status is het volgende van toepassing:

Periodieke giften, vanaf dit jaar, 2023:

–      Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of minimumbedrag.

–      Er is een maximum bedrag van € 250.000 per jaar.

–      De gehele (ook kleine) gift is aftrekbaar voor de inkomsten belasting!

–      De gift wordt vastgelegd: een schriftelijke overeenkomst wordt door de Stichting Arista Bee Research verzorgd en door zowel donateur als Stichting getekend.

–      Er worden regelmatig (1 keer per jaar of vaker) bedragen overmaakt naar de Stichting Arista Bee Research (kan door middel van een terugkerende betaling via eigen online bankrekening, PayPal of SEPA incasso) voor een periode van minimaal 5 jaar.

–      De bedragen dienen steeds (ongeveer) even hoog zijn.

–     Link: Belastingdienst: periodieke giften.

–     Link: Bereken giften – aftrekbaar.

 

Eenmalige giften:

–      Voor eenmalige giften gelden een drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.

–      U mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen (het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek).

–    Link: Belastingdienst: gewone giften.