Opleidingen en conferenties aangeboden door Arista Bee Research België eind 2021-begin 2022

Arista Bee Research Belgium nodigt u uit op opleidingen en lezingen over diverse onderwerpen in verband met de selectie van resistente bijen.

Ter herinnering, de vereniging heeft als doel de imkers die wensen deel te nemen aan het project van selectie van Varroa-resistente bijen in de verschillende rassen en ondersoorten, te coördineren en op te leiden.

Een van de bijzonderheden van dit project is dat het imkers van alle achtergronden en bijen van alle rassen samenbrengt rond een gemeenschappelijk doel dat iedereen ten goede komt. De opleidingen en conferenties maken het dus mogelijk een teeltdynamiek op gang te brengen binnen afdelingen of groepen rond een verenigend project. De algemene coördinatie, follow-up en organisatie van deze groepen wordt vervolgens verzorgd door de twee medewerkers van de vereniging, met als doel hen zo autonoom mogelijk te maken in hun selectiewerk.

Om de doelstelling te bereiken om te kunnen imkeren met gezonde bijen zonder acaricidebehandeling en met de kenmerken van het ras of de ondersoort, zijn specifieke technieken en kennis vereist. De deelnemers moeten namelijk niet alleen de koninginnen- en darrenteelt plus de inseminatie onder de knie krijgen, ze moeten ook de teeltwaarde van hun bijenvolk kunnen evalueren om de genetica van de toekomst te kiezen. En deze evaluatie vereist een goede kennis van bijen in het algemeen, van hun kenmerken en bijzonderheden en van hun ziekten.

De reeks conferenties die wij ook dit jaar weer aanbieden, sluiten perfect aan bij deze selectielogica. Wij hopen die in de toekomst ook in het Nederlands te kunnen geven.

Sommige lezingen zullen via Zoom worden gegeven zodat een groter aantal mensen toegang heeft tot de informatie. Andere lezingenreeksen zullen face-to-face doorgaan in een leslokaal of rond een bijenhal om ervoor te zorgen dat de presentatie door alle aanwezige deelnemers goed wordt begrepen en om het debat aan te moedigen. Voor de lezingen via Zoom is geen registratie vereist. Voor face-to-face-lezingen wordt u verzocht u in te schrijven via de volgende link: https://forms.gle/DVLcbpZfCJmuHYst6 . U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Deze conferenties zijn voor iedereen toegankelijk en komen bovenop de conferenties die binnen de afdelingen worden gegeven. Vanwege het beperkte aantal plaatsen, zullen de eersten die zich inschrijven, ook de eersten zijn die uitgenodigd worden.

Hier vindtu u het programma voor de komende maanden, bestaande uit algemene conferenties over het thema van de resistente bij en drie cycli over een bepaald thema. Ze zijn gerangschikt in chronologische volgorde per cyclus.

BBC = Bee Breeding Center, adres : Rue de Bois Seigneur Isaac, 40 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. Gelieve te parkeren op de grote parking achteraan.

Link voor een inschrijving : https://forms.gle/DVLcbpZfCJmuHYst6

Met alle andere vragen kunt u terecht bij : julien.duwez@aristabeeresearch.org of +32495198581.

Algemene lezingen

 • 18 jan. 2022 – 19u – Zoom– Présentation des résultats de la saison de sélection 2021 – Sacha d’Hoop https://us02web.zoom.us/j/86134659591
 • 1 maart 2022 -19u – BBC – inschrijving verplicht – Présentation générale du projet wallon de sélection d’abeilles résistantes – Didier Brick

Reeks «Bijengezondheid»

 • 23 nov. 2021 – 19u – BBC – inschrijving verplicht – Biologie du varroa et méthodes de lutte biotechnique contre celui-ci – Jean-Luc Strebelle
 • 7 dec. 2021 – 19u – BBC – inschrijving verplicht – Dynamique et facteurs influençant la population de Varroa – Sacha d’Hoop
 • 14 dec. 2021 -19u – BBC – inschrijving verplicht – Traitements et prévention contre la Varroase – Dr Benjamin Charles
 • 25 jan. 2022 – 19u – BBC – inschrijving verplicht – Les autres maladies de la ruche – Dr Benjamin Charles
 • 22 maart 2022 – 19u – ZOOM – Résistance de Varroa destructor aux acaricides – PhD Gabrielle Almecija https://us02web.zoom.us/j/89701458852

Reeks «Rassenkeuze»

Reeks « Voortplanting van de bij »

 • Ateliers – inschrijving verplicht – La génétique de l’abeille – L’élevage de reines de qualité – Didier Brick
  • Sessie LUIK : 12 februari 2022 -9u tot 16u
  • Sessie Rochefort : 11 februari 2022 – 9u tot 16u
  • Sessie BBC : 26 februari 2022 – 9u tot 16u
  • Sessie DOORNIK : 12 maart 2022– 9u tot 16u