Organisatie van de Stichting Arista Bee Research

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vier bestuursleden en heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op het beleid en de directie. Het bestuur benoemt de directie, is verantwoordelijk voor het financiële beleid, en ziet toe op het aanwezig zijn van een goedgekeurd onderzoeksprogramma.

 

Wetenschappelijke commissie

De Stichting heeft een wetenschappelijk comité met ervaren wetenschappers – elk met specifieke deskundigheid betreffende Varroaresistente honingbijen. Dit wetenschappelijk comité keurt nieuwe projecten goed, beoordeelt lopende projecten en bepaalt de prioriteit.

 

Wetenschappelijke samenwerking en Advies

Voor specifieke onderwerpen steunen experts van universiteiten, instituten en uit het veld ons met hun deskundigheid en ervaring.

 

Directie & medewerkers

Het doel is om maximaal 5 medewerkers aan te nemen zodra voldoende middelen beschikbaar komen. De planning is één directielid (BartJan Fernhout), 3.5 project medewerkers en 0.5 medewerker voor het beheer van gegevens.

 

Vrijwilligers

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 25 parttime eerste-echelon-vrijwilligers zijn. Dit zijn vrijwilligers die regelmatig contact hebben met de medewerkers van Arista Bee Research, in de projecten meewerken en ondersteuning krijgen bij de uitvoering van hun projectactiviteiten (materiaal & methoden). Naast deze eerste-echelon vrijwilligers, zullen extra vrijwilligers worden gezocht om toe te treden tot de teeltgroepen voor het testen en onderhouden van nieuwe lijnen.

 

Studenten


Studenten werken in één van de hoeksteenprojecten. Deze projecten, met een mix van fundamenteel en toegepast onderzoek, zullen ons helpen om beter en efficiënter ons ‘Teelt, Selectie en Distributie’ project uit te voeren.

 

Merit de Jong beeldende kunst en grafisch ontwerp