Organisatie van de Stichting Arista Bee Research

Bestuur

Het bestuur heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op het beleid en de directie. Het bestuur benoemt de directie, is verantwoordelijk voor het financiële beleid, en ziet toe op het aanwezig zijn van een goedgekeurd onderzoeksprogramma.

 

Wetenschappelijke commissie

De Stichting heeft een wetenschappelijk comité met ervaren wetenschappers – elk met specifieke deskundigheid betreffende Varroaresistente honingbijen. Dit wetenschappelijk comité keurt nieuwe projecten goed, beoordeelt lopende projecten en bepaalt de prioriteit.

 

Wetenschappelijke samenwerking en Advies

Voor specifieke onderwerpen steunen experts van universiteiten, instituten en uit het veld ons met hun deskundigheid en ervaring.

 

Directie & medewerkers

De medewerkers van de stichting ondersteunen de grote groep imkers in hun lokale teeltprogramma’s.

 

Vrijwilligers

De groep imkers in het programma groeit snel. Er zijn meer dan 60 deelnemende telers in België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Italië en de VS.

 

Studenten

Studenten werken in één van de hoeksteenprojecten. Deze projecten, met een mix van fundamenteel en toegepast onderzoek, zullen ons helpen om beter en efficiënter ons ‘Teelt, Selectie en Distributie’ project uit te voeren.

 

Merit de Jong beeldende kunst & grafisch ontwerp