Project Fasering

Het opbouwen van de Stichting tot zijn volle omvang zal enige tijd duren, aangezien medewerkers, vrijwilligers en studenten moeten worden geworven en getraind. Daarnaast zal ook de financiering in de loop van de tijd moeten rondkomen. Dus zowel vanuit praktisch als financieel oogpunt, is het uitgaan van een gefaseerde groei van de Stichting het meest realistisch.

De Stichting zal streven naar 6 fulltime-equivalenten (FTE) aan het einde van het eerste jaar, tot 16 FTE in het vierde jaar. De 6 FTE in het eerste jaar zijn samengesteld uit 2 werknemers, 10 vrijwilligers (gelijk aan 2 FTE) en 2 studenten. In het vierde jaar is het de bedoeling om 5 werknemers, 25 vrijwilligers (5 FTE), 5 studenten en 1 PhD te hebben.

Geschat wordt dat de 5 ondersteunende projecten uiteindelijk elk 2 FTE zullen gebruiken. Dit omvat een deel van de tijd van het professionele personeel, input van een student en parttime inzet van vrijwilligers. Voor het ‘Teelt, Selectie en Distributie’ (BrSD) project wordt geschat dat ongeveer 6 fulltime-equivalenten nodig zullen zijn (3 voltijd werknemers en ongeveer 15 eerste echelon vrijwilligers (3 FTE)), waardoor het totaal op 16 FTE komt.

De methodologieprojecten Meetmethoden voor Varroabesmetting (VIMM) en Genetische markers voor Varroaresistentie (GVar) krijgen de hoogste prioriteit, aangezien deze een efficiënt en effectief teeltprogramma (zowel binnen als buiten de Stichting) mogelijk maken. De andere 4 projecten zullen in de loop van de tijd geleidelijk hun middelen opbouwen.

Project phasing - graph-transparant-NL

Project phasing-NL