Kennis beschikbaar door fundamenteel onderzoek

Er zijn diverse onderzoeksgroepen bij universiteiten en instituten die met een relatief kleine staf verantwoordelijk zijn voor een groot aantal bijen en bijen-gerelateerde onderwerpen (gedrag, bestuiving, diverse ziekten). Een deel hiervan doet, naast onderwijs, vooral fundamenteel onderzoek naar de Varroamijt en Varroaresistentie-eigenschappen van de honingbij. Dit onderzoek wordt voornamelijk door overheidsfondsen en -subsidies bekostigd.

 

Geen budget voor toegepast onderzoek

Normaal gesproken zijn het de (grote) bedrijven die investeren in toegepast onderzoek. Dit onderzoek wordt gefinancierd uit de verkoop van de ontwikkelde producten. Hoewel de honingbij een zeer belangrijke rol speelt in de landbouw, zijn veel bijenhouders en -telers vrijwilligers. In de bestuiving en honingwinning-sector zijn wel professionele imkers en kleine bedrijfjes die grotere aantallen volken beheren. Maar ook deze professionals betrekken hun teeltmateriaal vaak van de teeltgroepen die voornamelijk door vrijwilligers worden georganiseerd. Binnen de bijenhouderij is dus maar weinig budget beschikbaar voor het doen van toegepast onderzoek en het telen van Varroaresistente lijnen.

 

Doel van de Stichting Arista Bee Research

Er is steeds meer kennis over Varroaresistentie, maar geen structurele aanpak met voldoende budget om deze kennis daadwerkelijk om te zetten in breed inzetbare lijnen van Varroaresistente honingbijen. Dat is de reden waarom de Stichting Arista Bee Research is opgericht. De Stichting heeft als doel het bijeenbrengen van deze kennis, het bijeenbrengen van budget door giften en sponsering en het vervolgens ondersteunen en zelf uitvoeren van gerichte teeltprogramma’s voor Varroaresistente honingbijen.

Het totale Varroaresistentie-teeltprogramma zoals beoogd door de Stichting is vastgelegd in een ‘Varroaresistent Teelt en Selectie’ programma. De supervisie van dit programma wordt verzorgd door een Wetenschappelijk Comité. Het programma van de projecten is terug te vinden op de website onder ‘Projecten’.

Door bestaande en nieuwe kennis en middelen te combineren zullen we in staat zijn om veel gezondere honingbijen te selecteren met een sterke (natuurlijke) Varroaresistentie. Deze gezondere bij zal in staat zijn om beter te overleven en te gedijen in een veeleisende omgeving en ervoor zorgen dat haar belangrijkste taak, de bestuiving, kan worden uitgevoerd.

Gezonde honingbijen  (Ireen Roskam)

Gezonde honingbijen (Ireen Roskam)

Geen winstoogmerk

Zoals aangegeven zijn er geen commerciële partijen actief op de markt voor teeltmateriaal en worden ras-bijen in het algemeen tegen een lage vergoeding ter beschikking gesteld. De Stichting Arista Bee Research zal daarom op zoek gaan naar giften en sponsering van het programma. Nieuwe methoden en nieuw teeltmateriaal zullen op gecontroleerde wijze, kosteloos, aan de research en imkergemeenschap beschikbaar worden gesteld. De Stichting Arista Bee Research is een organisatie zonder winstoogmerk.

 

Brede samenwerking

Een brede samenwerking is nodig om de beschikbare wetenschappelijke kennis (bij universiteiten en instituten) te koppelen aan praktisch uitvoerbare teeltprogramma’s (veelal door vrijwilligers bemand). De Stichting Arista Bee Research zal de organisatie verzorgen van deze Varroaresistentie teeltprogramma’s en de samenwerking tussen teeltgroepen, instituten en universiteiten ondersteunen. De Stichting zelf zal gebruik maken van een mix van betaalde krachten, vrijwilligers (voornamelijk imkers) en studenten. Dit zorgt voor continuïteit, betrokkenheid in de imkergemeenschap, voldoende capaciteit en een goede link met universiteiten en onderzoeksinstituten.

ABR Inseminatie Centrum België  (Renaud Lavend'Homme)

ABR Inseminatie Centrum België (Renaud Lavend’Homme)

Locatie

De nieuwe Stichting zal, als er genoeg fondsen beschikbaar zijn, in de loop van het eerste jaar een geschikte en betaalbare locatie zoeken. Deze locatie zal een belangrijk centrum en ontmoetingsplaats worden voor de diverse groepen, medewerkers en vrijwilligers. Op deze locatie zal er algemene werkruimte zijn en laboratoriumcapaciteit voor de meer technische werkzaamheden (zoals kunstmatige inseminatie). Verder zal de locatie een belangrijk deel van de bijenvolken moeten kunnen huisvesten. Een locatie op de Utrechtse Heuvelrug, in het midden van Nederland en tussen de universiteiten van Utrecht en Wageningen in, heeft de voorkeur.