Verdere uitbreiding in 2016

Arberg, november 2016.

Nieuwe Buckfast groep in Beieren maakt een vliegende start

Een zeer actieve Buckfast teeltgroep uit Beieren (zijn in 5 jaar van 100 naar 500 leden gegroeid – buckfast-bayern.de) heeft zich aangesloten bij de andere Arista VSH Buckfast en Carnica groepen, op zoek naar Varroaresistentie.

Josef Koller, de voorzitter van de groep, werkt al 20 jaar aan het telen van Varroaresistente bijen. Gedurende de afgelopen jaren werd hij ondersteund door een groeiende groep geïnteresseerden (onder wie Ralf Höling). Na jaren van selectie, lukte het hem om volken te selecteren die jaren zonder behandeling kunnen, maar het consistent laten overerven van deze eigenschap was nog niet gelukt.

Geïnspireerd door de verhalen van de al deelnemende teeltgroepen, werd dus besloten om ook mee te gaan doen aan het enkele-dar VSH project. Tijdens de winter werd er druk heen en weer gemaild en zo kon de groep in de lente van 2016 goed voorbereid beginnen. Er werden meer dan 40 test volkjes gemaakt, grotendeels met twee Buckfast lijnen die gedurende de vorige jaren het minste aantal mijten bleken te hebben.

De vele kennis die in de groep aanwezig is met het tellen van Varroa (besmettingsgraad bepalen), samen met de ervaringen van Arista, bewees zijn dienst, want met nieuw gemaakte emmers en vele kilo’s poedersuiker werden grote hoeveelheden mijten geoogst om de 40 test volkjes mee te besmetten.

Gedurende drie dagen in begin augustus kwam de groep (bestaande uit de bijenhouders, vrienden, familie en Arista vrijwilligers) samen om het VSH niveau te bepalen van de volkjes, door de wel- en niet-reproducerende mijten in het broed te tellen.

Het werd al snel duidelijk dat de vele jaren met weinig of zelfs geen Varroabehandelingen (met de bijbehorende verliezen) het waard waren geweest, want in het eerste jaar bleek de helft van de geteste volken al een hoog VSH niveau te hebben. Met deze goede resultaten in het achterhoofd ondernam de groep meteen actie en organiseerde een inseminatiesessie in de herfst, om nageslacht veilig te stellen van de volken waarvan het hoogste VSH niveau was vastgesteld. Er werden 93 volkjes gemaakt en die zullen de komende jaren beschikbaar zijn om darren te produceren voor nieuwe Buckfast kruisingen.

Na deze zeer goede start, zijn deze groep in Beieren, onder coördinatie van Stefan Luff, en de naastgelegen Buckfast-Süd groep zich aan het voorbereiden op het komende jaar, om het aantal volken dat meedoet aan het programma verder te kunnen vergroten.